Events

Mar

26

Vth INTERNATIONAL COMPETITION OF PHOTOGRAPHY
Details

Mar

26

MEDITERRANEAN DIET SHORT STORIES CONTEST
Details

See all Events

Highlights

img

Details


Emblematic Communities


img

Mediteanska prehrana

Mediteranska prehrana (engl. dijeta od grčke riječi díaita, način života) društveni je običaj koji se temelji na skupu vještina, znanja, praksi i tradicija od krajolika do kuhinje što se u mediteranskom bazenu odnosi na poljoprivredne kulture, ubiranje plodova, ribolov, konzerviranje, preradu i, posebice, konzumaciju. Taj skup koji se iznova stvara unutar zajednica i kojeg iznova stvaraju zajednice identificirane na području sedam uključenih država, neizbježno je povezan s kalendarom godišnjih doba obilježenim prirodom te vjerskim ili ritualnim značenjima.

Google analytics code maybe ?